Den organiserade religionens dilemma

Fred, harmoni, rättvisa, kärlek, vördnad, medlidande, befrielse. Dessa är världsreligionernas ledord. Grundtanken med religion är att organisera människors livsstil så att dessa saker uppnås, i syfte att skapa en bättre värld.

 

Krig, förtryck, ojämlikhet, hat, bundenhet. Genom historien har ofta detta blivit resultatet av religionernas verksamhet, stick i stäv mot det ursprungliga syftet.

 

Svaret som jag hittar på frågan varför det blivit så här är att det i organiserad religion finns en maktaspekt. För att samordna arbetet för en bättre värld måste man styra människors sätt att tänka och handla i ”rätt” riktning, precis som man gör med allmän lagstiftning. Att sätta upp regelverk för människors handlande för att skapa en bättre tillvaro gör vi alltjämt, men en central skillnad mellan de lagar och regler vi efterföljer i vår del av världen och de religiösa regelverken är att de förra är demokratiskt fastslagna medan de senare är utformade av någon form av andlig auktoritet. Här uppstår ett dilemma. Samtidigt som individers tro och bekännelse samt handlingar av privatmoralisk karaktär måste kontrolleras av organisationen så ska de goda värdena främjas, värden som i sig själva inte innehåller maktanspråk utan växer fram ur en tjänande eller jämställd inställning till omgivningen. När kontrollerandet tar överhanden, så riskerar resultatet av verksamheten att bli det motsatta, i synnerhet som orsaken till kontrollen inte alltid främst är att sprida en god lära utan att avgränsa en kultur, ett folk. Motsättningar mellan olika kulturer och folkgrupper uppstår när man börjar göra anspråk av olika slag. Krig och förtryck med religiösa förtecken har inte sällan blivit en konsekvens genom historien.

 

I rättvisans namn kan det konstateras att vi inte hittar mindre av fred, harmoni, kärlek, befrielse hos enskilda religiösa utövare än hos andra människor och organisationer. Det sägs finnas en stor representation av religiösa organisationer och enskilda i de ideella välgörenhetsinsatser som utförs runt om i världen. Många tar uppdraget på allvar, det allmänmänskliga och ursprungliga påbudet, att vi ska sträva efter att upprätthålla en god värld med goda relationer. 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0