Mer om ansvar

Mitt förra blogginlägg skapade en diskussion omkring ansvar. Vi kom fram till att djur har, i olika grad, en form av instinktivt ansvar i förhållande till övriga artmedlemmar. Frågan gällde i grunden om människan är något mer än ett djur. Om människan enbart är ett djur så är det tveksamt att hävda att hennes ansvar är något annat än instinktivt. Kan vi välja vilka handlingar vi ska göra eller är allt vi gör en konsekvens av våra instinkter, drifter? En alfahanne som dödar en annan följer sin instinkt, sin drift, att ha makten i flocken. Han tar sitt ansvar genom att visa sin överlägsenhet som god och värdig ledare för flocken. En människa som dödar en annan människa av samma skäl, utifrån samma instinkt, bedöms ha begått ett brott och måste bestraffas. En människa anses i stället ta sitt ansvar om hon inte dödar någon för att själv skaffa sig en maktposition. Det finns en tydlig skillnad mellan djur och människa här. Huruvida djur bestraffar den som bryter mot flockens normer vet jag inte, men troligen gör de det, vilket då utgör en tydlig likhet mellan djur och människa.

 

En grundläggande likhet mellan levande varelser är att de förefaller vara programmerade för överlevnad och att det finns en ansvarskänsla/ansvarsinstinkt inbyggd som en viktig komponent. Vi har en drift att överleva. För att klara detta ser vi till vårt eget bästa och gruppens bästa genom att ta ansvar för våra handlingar.

 

En definition av begreppet ”ansvar” är att man förväntas genomföra ett givet uppdrag från en instans enligt givna direktiv. Uppdragsgivaren är den man så att säga svarar an till. Officiellt hävdas det att naturen är sin egen uppdragsgivare som ålägger sig detta uppdrag och bygger in ett ansvar i sig själv för att uppdraget ska fullföljas. Ett uppdrag bygger på principer, syfte och mål. Detta bör innebära att det hela inte kan bygga på slumpen. Det som sker slumpartat sker oförutsägbart och icke-kausalt, dvs utanför ramen för orsak-verkan-principen. För att få ekvationen att gå ihop måste vi antingen göra oss av med begreppet ansvar eller begreppet slump. Eller?

 

 

 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0