Frälst

Jag växte upp i ett sammanhang där gudstro var viktigt, men där man inte betecknade sig som religiös eller ens kristen. Först på 1980-talet började man benämna sig som kristen och att kalla sig religiös är det fortfarande många troende som inte gör. Efter mina akademiska studier har jag börjat använda termen, men det tar emot lite kan jag erkänna. Det man kallade sig på den tiden var ”frälst”. Religiös var man om man tillhörde andra religioner, och det var en beteckning som bara utomstående använde. Kristen var man som tillhörig lutherska kyrkan, statsreligionen. Frälst var man som individ, som enskild troende människa. För utomstående förknippades ordet med total hängivenhet och ibland ett huvudlöst engagemang. På senare år har begreppet använts i överförd betydelse, inte sällan i sportsammanhang. Man kan t.ex. vara ”fotbollsfrälst”.

 

Etymologiskt har ordet inte med total hängivenhet att göra, även om det kan bli följden av innebörden. Ordet härstammar från det gamla ordet frihalsa eller frihalsning, som innebar att man avlägsnade halsbojor på en slav som skulle friges. Genom detta räddades en människa från fångenskap och inte helt osannolikt upplevde slaven glädje och tacksamhet till den herre som befriat honom. Ordet frälst har med tiden associerats till blåögd världsfrånvändhet och trångsynthet och används sällan numera, men innebörden uppskattar jag fortfarande: att söka och finna befrielse från bojor, att räddas från något som binder en. Kristendomen och andra religioner har olika teorier kring vad dessa bojor är symbol för och hur man befrias från dem. Filosofiskt kan man se bojorna som symboler för exempelvis svåra livsvillkor, osunda låsningar, konsekvensen av oförätter, jobbiga minnen. Kanske blir man aldrig fri från alla dessa bojor, men vägen till ett hållbart sätt att hantera dessa tror jag ligger närmare än man anar, mer än inom räckhåll.

 


För att hitta en passande bild sökte jag på google och den mest lämpliga återfanns på

www.roliga-saker.se. Hur roligt är detta egentligen?? Ja, kanske är det ganska roligt!

 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0