Känsla av värde, fortsättning

Det är inte bara materiella tillgångar eller personliga egenskaper och talanger som samhället går efter när människors värde fastslås. Det är också företeelser som är medfödda som vi bedöms efter, företeelser som är svåra att förändra, även om det med vissa insatser går att åtminstone få omgivningen att inbilla sig att en genomgripande förändring har skett. Jag tänker på kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Vissa bemöts sämre, som om de har ett lägre värde i sig själva, på grund av att de föddes som kvinna eller man, att de har en viss hudfärg och/eller en viss kulturell sedvänja till följd av att de föddes och växte upp på en särskild plats på jorden eller för att de är homo- eller bisexuella. Det är ett faktum i vårt samhälle, trots våra goda intentioner och våra deklarationer. Oavsett om dessa individer bär den där trygga känslan inom sig av att vara värdefulla eller tvivlar på sitt värde så får de uppleva att omgivningen nedgraderar dem som människor. Du föddes till något som du inte kan påverka (ja, det finns förstås könsbyte) och ändå stämplas du som mindre värd på grund av detta. Det är djupt upprörande och eftersom samhället teoretiskt inte vill att detta ska förekomma så finns diskrimineringslagen (vilken har ytterligare fyra grunder utöver de tre som nämns ovan). Alla individer har ett inneboende, okränkbart värde och ingen ska därför behöva stå ut med att behandlas som om man verkligen hade ett lägre värde i sig själv, i synnerhet inte med anledning av sådant som inte går att hjälpa.

 

Nej, jag undrar om värde är rätt ord att använda när man talar om människor. Ett värde kan vara högt eller lågt. Ett värde kan stiga eller sjunka. Men det inneboende värde som jag tänker mig att man menar i deklarationen om mänskliga rättigheter och i många religioner och livsåskådningar är snarare någonting som är ovärderligt. Det är något som står över värderande. När det dessutom uttryckligen antas vara okränkbart så kan det per definition inte vara föremål för gradering/nedgradering. Det som däremot går att kränka är personen och hans eller hennes upplevelse av att ha ett värde. Alla kan bli stukade. Alla kan trampas ner. Alla kan berövas sin känsla av värde. Men i sig själv är varje människa alldeles ovärderlig.
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0