Älskad etik

”Snäll?! Det är kossorna på ängen också. Det tjänar man inga pengar på.”

(Citat av en bekant till mig i ett samtal om vad det innebär att försöka vara en god människa och vilken roll snällhet kan spela i det.)

 

När jag skulle välja ämne för min C-uppsats i religionsvetenskap/teologi så var det ingen större tvekan om vilken inriktning den skulle ha. Etik. Det är ett välkänt begrepp som även kallas moralfilosofi eller moralvetenskap och dess verksamhetsfält är de sedvänjor människor och samhällen har mot bakgrund av frågorna: Vad är gott? Vad är rätt? Hur ska vi bete oss mot varandra? Etik är mitt absoluta favoritämne. Det är inte någon morbid böjelse för bildliga pekpinnar som är anledningen till det. Jag tycker helt enkelt bara att etik är ett så centralt moment i mänskligt, socialt liv. Varje individ har hamnat på det här jordklotet för att leva sitt liv, men ingen är ensam. Faktiskt. Vi är fler här och alla har samma grundläggande behov och samma rädsla för att inte få dessa tillgodosedda. Med etiken som redskap kan vi arbeta för att underlätta för varandra att få ett så behagligt liv som möjligt utifrån det faktum att vi är fler som ska samsas om utrymmet på den här planeten.

 

Etiken som vetenskaplig disciplin har tre huvudområden: metaetik, normativ etik och tillämpad etik. Det vi vanligtvis talar om är normativ och tillämpad etik. Metaetiken är övergripande värdeteori. Det finns en mängd etiska principer och teorier att utgå ifrån när man resonerar kring vad som är rätt och riktigt i en given situation. Den enklaste principen lär sig de flesta redan som små barn. Frågan att ställa sig i varje enskild situation då ett etiskt dilemma uppstår är: Hur skulle jag själv vilja bli bemött i en sådan här situation? Skulle jag vilja bli utsatt och kränkt eller respekterad och väl behandlad? Svaren kan man ha som riktmärke. Detta är en allmän etisk princip som räcker långt, och det finns olika varianter av den. Vissa fokuserar på den aktiva goda handlingen och andra fokuserar på avståndstagande från den skadliga handlingen. Huvudpoängen är att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Så lätt och ändå så svårt att realisera. Man står alltid sig själv närmast. Ändå är det inte meningslöst att ständigt försöka efterleva ”den gyllene regeln”. Man tjänar inga pengar på att vara snäll och god, men man har mycket att vinna på att behandla andra människor väl.

 

Det som är skadligt för dig själv, gör inte det mot din medmänniska. (Judendom)

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. (Kristendom)

Gör inte mot andra något, som skulle vålla dig smärta om det gjordes mot dig. (Hinduism)

Plåga inte andra med det som pinar dig själv.  (Buddhism)

Handla mot människor på ett sätt som skulle kunna upphöjas till allmän lag. (Immanuel Kant)
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0